Curiosidades

Polbo

 • Os polbos teñen tres corazóns. Dous deles levan o sangue sen osíxeno as branquias (que son os órganos repiratorios mediante os que se realiza o intercambio de gases) e o tercero transporta o sangue osixenada ao resto do corpo.
 • A cor azul do sangue débese que os polbos, sepias e luras usan hemocianina en lugar de hemoglobina como molécula transportardora de osíxeno. A hemocianina usa cobre en lugar de ferro.
 • Os polbos son criaturas bastante intelixentes, tendose demostrado que teñen memoria a longo e curto przao a través de experimentos de resolución e labirintos. Tamén son capaces de utilizar ferramentas.
 • As glándulas salivares posteriores secretan unha potente neurotoxina llamada cefalotoxina que provoca la parálisis das presas retidas nos seus brazos. Ademáis, a secreción salivar contén proteasas capazces de disolver as unións musculares do caparazón dos crustáceos e de permitir aos polbos a inxestión do contenidos destos.
 • Cada ventosa posúe unhas 10.000 células sensibles ao gusto. O polbo adulto ten uns 16 millóns de quimiorreceptores sobre o seu cuerpo.
 • Os polboos reprodúcense sexualmente, e a femia deixa de alimentarse despóis da posta, polo que muere tras a eclosión dos ovos. Unha femia pode poñer ata 180.000 ovos en tan só dúas semanas. Durante os tres meses seguintes a nai polbo somente vixilará a súa descendencia alexando da cova aos predadores que queiran alimentarse dela. Cos seus tenbtáculos armados de poderosas ventosas pulirá a superficie exterior da envoltura dos ovos conservándolos limpos de suciedade e vexetación. A dedicación da nai polbo é tal que durante eses tres meses non abandonará nin por un segundo a cova, nin sequera para alimentarse. Ainda que o alimento se lle puxera ao alcance dos tentáculos ela seguirá limpando os ovos sen prestarlle atención. Ao cabo deste tempo os pequenos polbas nacerán e asúa nai, exhausta por tantos coidados morrerá irremediablemente.
 • A pupila do polbo e cuadrangular.
 • Os oito tentáculos dos polbos son na realidade seis “brazos” e dúas “pernas”, según o dito nun estudio publicado por una cadea de acuarios comerciales. Axudados por unhas aproximadamente 2.000 observacións de visitantes, un equipo de especialistas acuáticos levou a cabo o estudo, que mostra que estas criaturas optan ao parecer polos seus tres primeiros pares de tentáculos para coller e utilizar obxetos.
 • A diferencia dos seres humanos e doutros animáis, a maioría dos polbos non parecen ser zurdos ou diestros, senon que parecen depender da visión. Cando un ollo é feble, favorécese o outro lado dos brazos.
 • Existen 289 especies de polbo, e a femia somente aparéase unha vez na súa vida (viven 1-3 anos)
 • O pene do macho chámase hectocotylus e atópase no tercer tentáculo. Este tentáculo pérdenno despóis do apareamento. Pero o cabo dun tempo creceralle un novo, pero só durante a próxima temporada de apareamento.
 • Un polbo pode sobrevivir longas tempadas coméndose os seus propios tentáculos. Se o animal volve a ter caza (comida), pode rexeneralos de novo.

Anguía

 • Adoitan medir uns 70 cm., ainda que poden chegar aos 2 m.
 • Son peixes EURHALINOS (seres acuáticos capaces de vivir nun amplo rango de concentración de sales sen que se vexa afectado o seu metabolismo) que pasan parte da súa vida no mar e outra parte nos ríos.
 • Seguen un compottamento CATÁDROMO, viven en auga doce e aparean en auga salgada.
 • Teñen a pel recuberta dunha secreción mucosa que lles fai moi escorredizos dándolles así a súa característica máis coñecida.
 • A anguía europea emigar a desovar ao Mar dos Sargazos, lugar elixido por esta especie para a cría dende vai 140 millóns de anos. Os exemplares na madurez reproductiva realizan un recorrido de 4000 km. Para chegar alí tras 8 meses, partindo dos cauces fluviales de Europa Occidental e Norteamérica. Unha vez alí aparean, desovan e finalmente morren.