O noso produto

O noso produto

O noso produto

Adicámonos á venda de peixe e marisco fresco. Realizamos labores de limpeza e preparación do produto de xeito coidadoso, deixándoo listo para levar. Mercamos polo menos tres veces por semana nas lonxas de Burela e A Coruña. As especialidades do posto son o polbo de rocha galego e as anguías de río vivas.