O noso produto

O noso produto

O noso produto

Adicámonos á venda de peixe e marisco fresco que mercamos dúas veces por semana nas lonxas de Celeiro e Burela. No noso posto nunca faltan o polbo e a pescada.