Aviso legal

O presente aviso legal ten por obxecto regular o acceso do usuario ao Portal Empresarial para a Praza de Abastos e Mercado Municipal de Quiroga Ballesteros, constituíndo o marco xurídico que desenvolve a relación entre usuario e o Excmo. Concello de Lugo.

O portal web titularidade do Excmo. Concello de Lugo constitúe un acceso cara ás tendas virtuais de cada unha das empresas. En cada tenda virtual comercializaranse produtos e servizos da empresa que a xestiona nunha relación directa entre consumidor e empresa quedando excluído o Excmo. Concello de Lugo de devandita relación e en consecuencia liberado das responsabilidades comerciais e xurídicas que a mesma conleva.

Titularidade

O Excmo. Concello de Lugo, con domicilio en Ronda da Muralla, 197, é o titular do portal www.mercadodelugo.gal e pon este portal a disposición dos usuarios de Internet, co fin de proporcionar información sobre os produtos, servizos e ofertas das empresas adheridas ao proxecto.

Protección de datos persoais

As persoas que fagan o uso de portal xeral fano sen necesidade de facilitar ningún dato de carácter persoal, é por isto que aplicación de medidas para o cumprimento da normativa sobre protección de datos de carácter persoal e sobre servizos da sociedade da información e comercio electrónico aplicaranse sobre as tendas virtuais.

Condicións de uso

O usuario comprométese a facer un uso dos servizos e contidos da web conforme ás disposicións establecidas nas condicións xerais de contratación, o disposto na normativa aplicable, e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou contrarias ás normas básicas de comportamento ético en Internet, que atenten contra os dereitos de terceiros ou que infrinxan os dereitos da propiedade intelectual e industrial, ou calquera outra norma aplicable.

Mediante a aceptación das presentes disposicións, o usuario comprométese a usar a presente páxina web, do xeito e na forma que nela mesma se establece. Quedando obrigado a non utilizar a presente web con fins ilícitos e/ou contrarios aos fins establecidos neste aviso legal, que puidesen ser lesivos de dereitos e/ou intereses de terceiros ou que de calquera forma poidan danar a presente web ou impedir o seu correcto funcionamento.

De igual forma, o Usuario absterase de obter os contidos facilitados na web por medios ilícitos, fraudulentos, roubo ou plaxio dos mesmos, de conformidade co establecido no Código Penal e na normativa de aplicación.

O Excmo. Concello de Lugo resérvase o dereito a non conceder o acceso á web, sen previo aviso, a calquera Usuario que contraveña o disposto nas presentes condicións xerais de contratación.

Pola súa banda, o Usuario, comprométese a non facer un uso ilícito dos contidos da web, ou que poida supoñer un prexuízo ao Excmo. Concello de Lugo. Xa que logo, o Usuario absterase a título non limitativo, de modificar, copiar, distribuir, publicar, ceder e/ou a vender calquera información ou aparencia concernente á web titularidade do Excmo. Concello de Lugo.

Cookies e entorno seguro

Utilízanse cookies propias e de terceiros para ofrecer unha mellor experiencia de navegación e unha atención personalizada grazas á información estatística que obtemos tras analizar hábitos de navegación. Se navega sen cambiar a configuración, entenderemos que acepta o uso de cookies na páxina web.

Hipervínculos

O Excmo. Concello de Lugo non é responsable das páxinas web enlazadas a esta, polo que non se fai responsable dos seus contidos. Os riscos derivados da consulta de tales páxinas web corresponden exclusivamente aos usuarios, que deberán rexerse polos termos, condicións e avisos legais das mesmas, dos que igualmente o Excmo. Concello de Lugo non se fai responsable.

Propiedade Intelectual e Industrial

O Excmo. Concello de Lugo é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial dos elementos que o integran, como a marca, nome comercial ou signo distintivo do Excmo. Concello de Lugo. En particular e a título non limitativo, están protexidos polos dereitos de autor, os logos, combinacións de cores, a selección e a forma de presentación, o código fonte da páxina web, os menús, os botóns de navegación, o código HTML, os applets de Java, os textos, imaxes, gráficos, así como calquera outro contido da páxina web titularidade do Excmo. Concello de Lugo.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e Industrial da páxina web; por iso, o Usuario absterase de copiar, reproducir, distribuír, poñer a disposición ou comunicación pública do contido da web, sen a autorización expresa e por escrito do Excmo. Concello de Lugo

Limitación de responsabilidade

O Usuario exonera expresamente ao Excmo. Concello de Lugo de toda responsabilidade por danos directos e indirectos derivados de eventuais erros na web, así coma pola eventual interrupción, suspensión, retardo ou anomalía no acceso á mesma.

O Excmo. Concello de Lugo comprométese a poñer o máximo coidado para preservar a web de virus, troianos e demáis elementos que puidesen vulnerar ou danar o sistema informático do Usuario ou de terceiros. En calquera caso, o Usuario exonera de toda responsabilidade ao Excmo. Concello de Lugo polos danos directos ou indirectos causados pola eventual existencia de tales elementos daniños ou maliciosos.