PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DE POSTOS DE VENDA NO MERCADO DE QUIROGA BALLESTEROS NA PRAZA MUNICIPAL DO CONCELLO DE LUGO - EXP. REF. 2019-069

29.11.2019 - 14:45

PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DE POSTOS DE VENDA NO MERCADO DE QUIROGA BALLESTEROS NA PRAZA MUNICIPAL DO CONCELLO DE LUGO - EXP. REF. 2019-069

  • Por medio da presente comunícase que no día de hoxe,  29 de novembro de 2019 publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público, o anuncio da licitación referida, á finalización do prazo de presentación de ofertas o día 20 de xaneiro de 2020.